Присоединяйся к нам
Платформа, где покупают и продают студенческие работы
Главная Каталог работ Рефераты Палітыка-прававыя погляды Францыска Скарыны і Льва Сапегі

Палітыка-прававыя погляды Францыска Скарыны і Льва Сапегі

Рефераты, Юридические, История правовых учений, БГУ
10 страниц
7 источников
2020 год
9.99BYN
25.00BYN
Купить
Поделиться в социальных сетях
Содержание
Часть работы
Список литературы

Увядзенне    3
Палітыка-прававыя погляды Францыска Скарыны і Льва Сапегі    4
Заключэнне    10
Спіс выкарыстаных крыніц    11

Палітыка-прававыя погляды Францыска Скарына і Льва Сапегі абумовілі гуманістычную і прагрэсіўную для свайго часу накіраванасць развіцця Вялікага Княства Літоўскага ў XVI- пачатку XVII ст., а таму іх цяжка пераацаніць. Так, і Скарына, і Сапега высока шанавалі права як інструмент сацыяльнага рэгулявання, як сродак забеспячэння нармальнага функцыянавання ўлады і падтрымання сацыяльна неабароненых слаёў насельніцтва; яны адзначалі такія яго характарыстыкі як справядлівасць, агульнаабавязковасць, надсослоўнасць. Аднак у адрозненне ад Сапегі, які разумее права толькі як тое, што зыходзіць ад дзяржавы, Скарына ў сваіх працах акцэнтуе ўвагу на неабходнасці адпаведнасці пісанага закона, створанага чалавекам, праву натуральнаму, гэта значыць праву, якое зыходзіць ад Бога. Тлумачэннем адрозненняў меркаванняў па дадзеным пытанні служыць тое, што Скарына быў вельмі рэлігійны, у той час як Сапега не надаваў рэлігіі вызначальнага значэння, распаўсюджваючы ідэі поліканфесійнасці і верацярпімасці, а таксама выступаў за аддзяленне царкоўнай улады ад свецкай са сцвярджэннем вяршэнства апошняй. Не праводзіў Сапега ў адрозненне ад Скарыны і дзялення права і ўяўляў яго проста як сукупнасць прадпісанняў аб належным паводзінах і забарон.
Кропка судотыку поглядаў гэтых двух мысляроў маецца і ў дачыненні да іх стаўлення да грамадскіх пераменаў, і можа ахарактарызавацца як умеранае, якое адлюстроўвае інтарэсы шляхты, гараджан і якое выяўляецца ў імкненні удасканаліць маральныя і прававыя нормы, не змяняючы сацыяльна-палітычныя інстытуты. Асабліва ярка гэта праяўляецца ў працах Льва Сапегі, які падтрымліваў працэс умацавання шляхецкага саслоўя, але ў той жа час паказваў на недапушчальнасць злоўжывання сваімі правамі на шкоду менш прывілеяваным пластам насельніцтва.
Погляды Скарыны і Сапегі падобныя таксама ў тым, што абодва мысляра прызнаюць у якасці лепшай формы праўлення манархію, але з агаворкай пра тое, што яна павінна быць абмежаваная правам і служыць у агульнакарысных мэтах. Указваецци таксама на недапушчальнасць ператварэння манархіі ў тыранію.
Займанне вышэйшых пастоў адбілася на светапоглядзе Льва Сапегі ў тым, што ён актыўна абараняў неабходнасць захавання суверэнітэту Вялікага Княства Літоўскага, на неабходнасць у гэтых мэтах цэнтралізацыі ўлады. Скарына ж па дадзенай падставе канкрэтных выказванняў не рабіў, толькі пералічваючы патрабаванні, якім павінен адпавядаць гасудар.
Калі ж падводзіць вынік, то варта адзначыць, што палітыка-прававыя погляды Скарыны атрымалі больш вялікую тэарэтычную прапрацоўку, чым у Льва Сапегі, аднак яны не займалі цэнтральнага становішча ў яго філасофіі, так як асноўную ўвагу Скарына надаваў пытанням праблем чалавека (сэнсу жыцця, духоўнасці, дабра, любові да бліжняга). Палітыка-прававыя ідэі Льва Сапегі, наадварот, хутчэй можна вывесці не з яго твораў, у якіх ён дэталёва б абгрунтоўваў свой пункт гледжання, а з яго палітыка-прававой дзейнасці і яе вынікаў.Ааднак частка з іх была ўвасоблена ў жыццё і атрымала сапраўды прыкладное значэнне, напрыклад, у Статуце Вялікага Княства Літоўскага 1588 года.

1. Борботько П. В. История политической и правовой мысли Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lib.vsu.by/jspui/bitstream/123456789/2267/5/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%91%D0%B5%D0%BB_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC-1.pdf. – Дата доступа: 11.10.2020. (29-30)
2. Введение. Доклад Политические взгляды Ф.Скорины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tugulympu.ru/vvedenie-doklad-politicheskie-vzglyady-f-skoriny-istoriya/. – Дата доступа: 11.10.2020.
3. Довнар Т. И. Проблема государственной власти в произведениях белорусских мыслителей XVI в. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://core.ac.uk/download/pdf/290235746.pdf. – Дата доступа: 11.10.2020.
4. Матарас В. Н. Политико-правовые идеи Ф. Скорины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/29531/1/16_%d0%9c%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81.pdf. – Дата доступа: 11.10.2020.
5. Подокшин С. А. О Льве Сапеге (1557-1633) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pravo.by/upload/pdf/izbrannye-trudy/bel_misliteliXVI-XVII_vv_izbrannie_trudi.pdf. – Дата доступа: 11.10.2020.
6. Скарына Ф. Прадмовы і пасляслоўі. Мн., 1969. С. 115.
7. Шалькевіч В. Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі : Навучальны дапаможнік, 2-е выд. Мн., 1999. С. 35-56.

Похожие работы
Ружанский замок
Рефераты, Социально-гуманитарные, Культурология, БГУ
10.0 byn
25.0 byn
Франциск Скорина как мыслитель и философ
Рефераты, Социально-гуманитарные, Философия, БГУ
10.0 byn
25.0 byn
Вобраз Ф. Скарыны ў сучаснай беларускай літаратуры
Курсовые, Социально-гуманитарные, Белорусская литература, БГПУ
20.0 byn
95.0 byn
Не нашeл, что искал?
Закажи оригинальную работу сейчас
Узнать стоимость
Оставить отзыв
Имя
Город
Рейтинг
Отзыв

Задать вопрос
Задать вопрос