Материалы на сайте призваны помочь студенту самостоятельно написать собственную курсовую, диплом и т.д.
Главная Каталог Эссе Патрыятычны і грамадзянскі пафас прадмоў Ф. Скарыны

Патрыятычны і грамадзянскі пафас прадмоў Ф. Скарыны

Эссе, Социально-гуманитарные, Белорусская литература, МГЛУ
4 страницы
3 источника
2023 год
9.99BYN
25.00BYN
Купить
Поделиться в социальных сетях
Содержание
Материал частично
Список литературы

Эссе на тему: Патрыятычны і грамадзянскі пафас прадмоў Ф. Скарыны

Задума выдаць Біблію на зразумелай простым беларусам мове ўзнікла ў Скарыны пад уплывам новых павеваў у грамадскай думцы таго часу. Італьянскія гуманісты, а ўслед за імі і галандскі філосаф і пісьменнік Эразм Ратэрдамскі[3] выступалі за сінтэз гуманістычнага тлумачэння этыкі і ранняга хрысціянства, у якім гэта этыка адлюстроўвалася ў выглядзе легенды пра самаахвярны ўчынак Ісуса Хрыста ў імя свайго народа. 

1.Беларуская мова: Энцыкл. / Беларус. Энцык.; Пад рэд.А.Я.Міхневіча; Рэдкал.: Б.І.Сачанка (гал.рэд.) і інш. – Мн.: БелЭн, 1994. – 655 с.: іл.
2. Скарына, Ф. Творы: прадмовы, сказанні, пасляслоўі, акафісты, пасхалія / Ф. Скарына / уступ. арт., падрыхт. тэкстаў, камент., слоўнік А. Ф. Коршунава, паказальнікі А. Ф. Коршунава, А. В. Чамяры цкага. — Мінск : Н авука і тэхніка, 1990. — 207 с.
3.Францыск Скарына : энцыклапедыя / рэдкал. : У.У.Андрыевіч (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. – 568 с. : іл.

Похожие материалы
Вобраз Ф. Скарыны ў сучаснай беларускай літаратуры
Курсовые, Социально-гуманитарные, Белорусская литература, БГПУ
28.0 byn
110.0 byn
Франциск Скорина как мыслитель и философ
Рефераты, Социально-гуманитарные, Философия, БГУ
15.0 byn
25.0 byn
Роля Скарыны ў развіцці і станаўленні беларускага і ўсходнеславянскага кнігадрукавання
Рефераты, Социально-гуманитарные, Белорусская литература, МГЛУ
15.0 byn
25.0 byn
Задать вопрос
Задать вопрос